Haderslev Kommune - Bosteder
link til forsiden
Handicap, Socialpsykiatri og MyndighedVisitationLovgivningAdministrationen HandicapSe alle bosteder
Støttecenteret Bøndergårdene
 
Forsiden > Om Stifinderen 
 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Om Stifinderen

Stifinderen blev etableret for en gruppe borgere, der ikke kunne indpasses i samfundets almindelige ramme.

Indvisiterede på Stifinderen har deres egen subkultur, samvær, kontakt, aktivitet der ofte er styret af medicin, misbrug i form alkohol og misbrug. Ligeledes et hverdagsliv præget af stor ustabilitet.

Den enkelte beboeres situation er ofte så abnorm og fastlåst at der skal bruges ressourcer, genskabes tillid, hvis den adfærd skal ændres.

Målgruppen har ofte store vanskeligheder ved at begå sig socialt.
De har ofte en lav frustrationstærskel og kommer let i konflikt med deres omgivelser.