Haderslev Kommune - Bosteder
link til forsiden
Handicap, Socialpsykiatri og MyndighedVisitationLovgivningAdministrationen HandicapSe alle bosteder
Bostedet Diagergaard
 
Forsiden > Bostedet Diagergaard > Om Diagergaard 
 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Om Diagergaard

Diagergaard er et socialpsykiatrisk botræningstilbud for sindslidende. Boligerne på Diagergaard er oprettet efter §105 i almenboligloven og støtten til borgerne ydes efter §85 i serviceloven.

Diagergaard er beliggende i Bramdrup, ca. 6 km udenfor Haderslev centrum. Bus 265 kører lige til døren, fra Haderslev busstation i dagtimerne.

Diagergaard åbnede som midlertidigt bosted i november 2006. Siden dengang er bostedet blevet permanent og i 2009 gennemgik hele stedet en omfattende totalrenovering, så vi i dag har rigtig dejlige rammer, både ude og inde. 
Diagergard er et døgndækket bosted, hvilket betyder at der er personale tilstede døgnet rundt. Om natten er bostedet dækket via en sovende rådighedsvagt, som kan tilkaldes ved akut behov.

På Diagergaard ydes støtte til den enkelte beboer, med henblik på at forbedre nuværende kompetencer, så beboeren på sigt vil kunne begå sig i eget hjem, evt. med støtte.
På Diagergaard arbejdes der ud fra fælles værdier, som er fastsat med hensyntagen til den enkelte beboeres behov og ressourcer, samt fokus på det fællesskab som naturligt følger med ved at bo i et døgndækket bosted.

Ved indflytning på Diagergaard tildeles beboeren 1-2 kontaktpersoner. Der vil desuden være et tæt samarbejde med distriktspsykiatrien ift. evt. medicinering mm.(bostedets have)